ko.poznan.pl Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Zestawienie dotacji celowych udzielonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Podaj id jednostki samorządu terytorialnego:*